Sâmbătă, 6 aprilie 2019, începând cu ora 9:00, în corpul central din campusul Târgu din Vale al Universităţii din Piteşti se va desfăşura concursul de robotică RoboSmart, ediţia a II-a, organizat de Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC) în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş Concursul din 6 aprilie 2019 se constituie în etapa a 3-a dintr-o acţiune mai amplă care a avut ca scop oferirea unei oportunităţi elevilor din liceele argeşene de a își descoperi noi abilități, de a se apropia de problematica aferentă unor domenii de mare actualitate: electronică, calculatoare, robotică. Pe de altă parte, prin proiect, organizatorii și-au propus ca elevii să constate necesitatea cunoștințelor teoretice acumulate la diverse materii parcurse în liceu și modul în care acestea se aplică în practică (informatică – algoritmică, programare, fizică – electricitate, mecanică, matematică – algebră booleană). Totodată, organizatorii și-au propus să ofere elevilor participanți o serie de cunoștințe noi legate de bazele utilizării microprocesoarelor și microcontrolerelor și a programării acestora, a acționării motoarelor de curent continuu și a folosirii senzorilor optici și ultrasonici. Proiectul este în fapt o acţiune educativ formativă, conformă cu cerinţele unui învăţământ modern, specific secolului al XXI-lea, care să producă asupra beneficiarilor – elevi de liceu – conexiunile dintre teorie și practică.

PROGRAMUL CONCURSULUI DIN 6 APRILIE 2019

 8.30 – 9.00 – primirea participanților în corpul central al campusului Universității din Pitești;

9.00 – 9.15 – cuvânt de deschidere competiţie (invitați, organizatori, sponsori);

 9.15 – 9.25 – tragerea la sorți a ordinii de intrare în concurs și prezentarea traseului de concurs;

9.25 – 10.30 – pregătirea roboților pentru manșa 1 ;

10.30 – 11.30 – manșa 1 de parcurgere a traseului ;

11.30 – 11.40 – pregătirea roboților pentru manșa 2;

11.40 – 12.40 – manșa 2 de parcurgere a traseului ;

12.40 – 13.00 – jurizarea probelor + desfășurarea competiției de construcții electronice;

13.00 – 13.30 – anunțarea câștigătorilor și premierea acestora;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here