Noua Politică Agricolă Comună 2021-2027, cu un buget total de 387 de miliarde de euro, a reprezentat în ultimii trei ani, obiectul unor negocieri între statele membre, Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii Europene. Importanţa finanţării sectorului agricol, dar şi situaţia pandemică, au făcut ca abia la finalul lunii iunie să fie atins un acord privind principiile noii PAC.

Pentru ca sprijinirea fermierilor să nu fie întreruptă, la nivelul UE s-a agreat o perioadă de tranziţie de doi ani, 2021 şi 2022, în care sumele să fie alocate ”după reguli vechi, cu bani noi”. Astfel, cu alocări financiare aferente noii PAC, dar cu păstrarea schemelor de finanţare din programele naţionale aferente exerciţiului bugetar 2014-2020, statele membre pot accesa fonduri europene în această perioadă de tranziţie, printr-un cadru legislativ agreat şi aprobat în premieră la nivelul UE.

”Conform Regulamentului UE nr. 2020/2220 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru tranziţia PAC, aprobat în data de 23 decembrie 2020, a fost extinsă aplicabilitatea cadrului legal existent pentru perioada 2021-2022, concomitent cu suplimentarea bugetului aferent Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, având ca sursă principală, noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027)”, arată o comunicare oficială a Comisiei Europene.

Pentru România, bugetul alocat Planului Naţional pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada de tranziţie 2021-2022 este de circa 3,26 miliarde euro:

  • Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 milioane de euro
  • Fonduri EURI (Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene) – 692,09 milioane de euro

Subvenţiile de care beneficiază fermierii români în anii de tranziţie 2021 şi 2022 sunt accesate în aceleaşi condiţii ca şi în anii precedenţi, cu menţinerea cuantumurilor la un nivel similar ultimului an din exerciţiul financiar încheiat 2014-2020.

În privinţa finanţărilor FEADER, Ministerul Agriculturii a anunţat că Ghidurile solicitantului vor beneficia de ajustări la o serie de submăsuri. Există însă şi scheme la care condiţiile de accesare a finanţărilor nerambursabile rămân aceleaşi: Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor, şi pentru Submăsura 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol. Acestea sunt şi primele submăsuri lansate de AFIR în cadrul finanţărilor alocate perioadei de tranziţie la noua PAC.

În cursul lunii iulie, AFIR a făcut public un calendar al lansării sesiunilor de proiecte:

Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi animalelor

Perioadă sesiune: 28 iulie – 31 octombrie 2021

Alocare din fonduri de tranziţie: 20 de milioane de euro

Submăsura 9.1 Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Perioadă sesiune: 29 iulie – 29 octombrie 2021

Alocare din fonduri de tranziţie: 5 milioane de euro

Submăsura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri

Perioadă estimativă lansare sesiune: a doua jumătate a lunii august

Alocare din fonduri de tranziţie: 100 de milioane de euro

Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Perioadă estimativă lansare sesiune: A doua jumătate a lunii august

Alocare din fonduri de tranziţie: 87 de milioane de euro din care 60.900.000 euro NAŢIONAL şi 26.100.000 MONTAN.

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

Perioadă estimativă lansare sesiune: A doua jumătate a lunii august

Alocare din fonduri de tranziţie: 40 de milioane de euro

Submăsura 16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol

Perioadă estimativă lansare sesiune: A doua jumătate a lunii august

Alocare din fonduri de tranziţie: 10 milioane de euro

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 50 de milioane de euro

Submăsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 100 de milioane de euro

Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 760 de milioane de euro

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 140 de milioane de euro

Submăsura 4.2 Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 10 de milioane de euro

Submăsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptare infrastructurii agrciole şi silvice – componenţa infrastructura de acces agricolă

Perioadă estimativă lansare sesiune: Septembrie

Alocare din fonduri de tranziţie: 100,66 de milioane de euro

Informaţii actualizate, dar şi Ghidurile pentru accesarea submăsurilor (în forma aprobată sau aflată în dezbatere publică) sunt disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, www.afir.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here