Mai toată lumea ştie că azi, 15 ianuarie, în toată ţara, dar şi în comunităţile de români de peste hotare, e serbată ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, zi devenită a Culturii Naţionale.

Pentru noi, Eminescu nu este doar Poetul, ci este şi Ziaristul, chiar dacă opera sa gazetărească e mai puţin cunoscută decât cea literară.

Articolele publicate sub semnătura sa – care s-au păstrat aproape toate – sunt şi azi repere ale gazetăriei. Nemilos, şfichiuitor, analitic până dincolo de meticulozitate, riguros, Ziaristul Eminescu a fost un diagnostician de excepţie al societăţii în care a trăit.

A relevat toate tarele ei, fără a bănui că articolele sale vor fi, multe dintre ele, la fel de valabile şi în doua jumătate a secolului XIX, ca şi la începutul celui de-al XXI-lea.

Reproducem mai jos un fragment dintr-un articol publicat în ziarul conservator „Timpul”, în anul 1877, în care-i critica acerb, dar argumentat, pe liberalii care se aflau şi atunci la Putere (prim-ministru era Ion C. Brătianu).

Dacă aveţi răbdare să citiţi, veţi avea revelaţia că tot ceea ce scria Eminescu în 1877 e la fel de valabil şi azi, încât articolul pare a fi fost scris ieri, nu acum 134 de ani.

„Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trăi fără muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumulând câte trei, patru însărcinări publice dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una în deplină conştiinţă? …

… Pe cei mai mulţi din aceşti domni statul i-a crescut… i-a hrănit… ca după aceea să-şi câştige, printr-un meşteşug cinstit, pâinea de toate zilele…

După ce aceşti domni şi-au mântuit aşa-numitele studii, vin iar la stat şi cer să-i căpătuiască, adică să-i hrănească până la sfârşitul vieţii. Dar nu-i numai atâta.

Ţărani? Nu sunt. Proprietari nu, învăţaţi, nici cât negrul sub unghie, fabricanţi, numai de palavre, meseriaşi nu, breaslă cinstită n-au…ce sunt dar?

Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării.

De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării…

Ia staţi, oameni buni! Voi plătiţi profesori care nici vă învaţă copiii, nici carte ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi administratori care vă fură…vă ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă rece…

Nefiind stăpân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi locuri şi locuşoare, deputăţii, primării, comisii şi multe altele pe care voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contră vă mai şi dezbracă, după ce voi i-aţi înţolit…”

Seamănă a deja vu, nu-i aşa? Sau a deja lu…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here