Primăria din Piteşti a dat azi publicităţii programul de investiţii pentru municipiul Piteşti, pe anul 2020, în concordanţă cu bugetul adoptat ieri.

Lectura e una într-atât de stufoasă, obiectivele care urmează să fie realizate sunt atât de multe încât ai crede că oraşul va deveni un veritabil şantier, din Prundu până dincolo de fosta fabrică de bere.

Reproducem mai jos, integral, acest program de investiţii, cu menţiunea că recomandăm această lectură doar acelora dintre dumneavoastră care aveţi timp de pierdut şi care mai credeţi în promisiunile primarului Cornel Ionică.

„TOTAL: 142.715 mii lei, din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 14.123 mii lei;

B. LUCRĂRI NOI 28.432 mii lei;

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 100.160 mii lei.

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli:

A. Lucrări în continuare, din care:
-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 – Școala Gimnazială „Matei Basarab”;
-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești;
-Amenajare teren sport str. Florilor FN;
-Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului;
-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului;
-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi;
-Transformare cămin C3 în clădire de locuinţe sociale;
-Branșament electric Piața Găvana;
-Containere îngropate;
– Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei;
-Modernizare strada Petre Ispirescu;
-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str. Argedava spre str. Dimitrie Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista;
-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, Bd. Nicolae Bălcescu;
B. Lucrări noi, din care:
-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”;
-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești;
-Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”;
-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”;
-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”.
-Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
-Modernizare locuri de joacă pentru copii;
-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri;
-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, Bd. Petrochimiștilor) – etapa I;
-Branșament apă-canal Piața Găvana;
-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar;
-Wi-Fi 4 EU -promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale;
-Extindere rețele de iluminat public;
-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”;
-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair;
-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu;
-Sistem de irigații Calea Craiovei;
-Containere îngropate (etapa a-II-a);
-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești;
-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat;
-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești;
-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban;
-Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești – Infrastructură de încărcare autobuze electrice;
-Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești – Infrastructură;
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
1.Proiectare:
-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”;
-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
-Reabilitare și consolidare corp administrativ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”;
-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din Bd. Eroilor nr. 26-28;
-Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu;
-Bază sportivă Prundu tip 1;
-Realizare Parc Lunca Argeșului 2;
-Modernizare locuri de joacă pentru copii;
-Sală Polivalentă Municipiul Pitești;
-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”;
-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului;
-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești;
-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești;
-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718;
-Modernizare strada Marta Rădulescu;
-Modernizare strada Alexandru Donici;
-Reabilitare strada Grigorie Leu;
-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a;
-Modernizare strada Amurgului;
-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal;
-Pasarelă supraterană Calea Craiovei, zona Comisariat;
-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6;
-Amenajare piste de biciclete;
-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale;
-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului;
-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș;
-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal;
-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor;
-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5;
-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3;
-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC;
-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10;
-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu;
-Actualizare PUG;
-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești;
-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești;
-Parcare supraterană strada Frasinului;
– Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor;
-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile;
-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE);
-Reabilitare Casa Cărții – Corp Alpha;
-Extindere rețea gaze strada Nicolae Iorga, tronson II;
-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II);
-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana);
-Sistem de irigații zona Podul Viilor;
-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi – etapa a II-a.
2. Reabilitări:
-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială „Negru Vodă”;
-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești;
-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”;
-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”;
-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a II-a, zona lac;
-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu);
-Reabilitare strada Banu Mărăcine;
-Reabilitare B-dul I. C. Brătianu -Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale;
-Reabilitare strada Carpenului;
-Reabilitare strada Trivale;
-Reabilitare Piața Primăriei;
-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții.
3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”;
-Achiziții imobile”.

sursa info: Primăria Piteşti; sursa foto: Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here