Până pe data de 23.11.2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş selecţionează tineri în vederea participării la concursul de admitere pentru Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea ianuarie 2019.

Sunt disponibile  300 de locuri, la nivel național.

Durata studiilor este de 1 an.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvente de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile (excepție candidații pentru locuri IGSU)
 15. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul instituţiei, din municipiul Piteşti, str. Traian, nr. 26 sau la telefon 0248217400, interior 27140 –  Biroul Resurse Umane.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here