Pompierii argeșeni, alături de personal al Ocolului Silvic, personal al SVSU și cetățeni din localitățile afectate au intervenit pentru stingerea a zeci de hectare de litieră de pădure și lăstăriș, pe alocuri și arbori, de la începutul anului și până acum.

Incendiile de pădure necesită o desfăşurare mai amplă a forţelor de intervenţie, din cauza terenului accidentat și a sursei de apă aproape inexistentă, iar prin amploarea lor şi modul de manifestare, incendiile de pădure pot afecta grav mediul înconjurător precum şi aşezările omeneşti din imediata lor apropiere. 

În scopul evitării producerii unor astfel incendii, vă recomandăm să respectaţi măsurile de protecţie împotriva incendiilor specifice fondului forestier, printre care:

 • executarea instruirii persoanelor ce desfăşoară activităţi în pădure – (exploatarea masei lemnoase, împădurire, igienizare, etc.) pentru cunoaşterea şi respectarea de către acestea a normelor de  apărare împotriva incendiilor;
 •  planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către personalul silvic a activităţilor de supraveghere şi patrulare pe traseele cele mai frecventate ce străbat pădurile, îndeosebi în perioadele de secetă şi cu afluenţă mare de turişti;
 • asigurarea ocoalelor şi cantoanelor cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, verificarea şi menţinerea acestora în stare de utilizare;
 • amenajarea şi marcarea locurilor de popas şi a spaţiilor de parcare a autovehiculelor din  zonele frecventate de turişti;
 • menţinerea  în  stare  corespunzătoare  de  utilizare  a  principalelor  drumuri forestiere,  pentru  accesul  autospecialelor  de  intervenţie;
 • amenajarea unor surse de alimentare cu apă pentru autospecialele de intervenţie la incendiu, prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile;
 • amplasarea de panouri avertizoare cuprinzând regulile de prevenire şi stingere a incendiilor la  fondul forestier;

ȘI NU UITAŢI:

 • Încercați să NU utilizaţi surse de foc în pădure;
 • NU faceţi focul în pădure dacă este vânt sau secetă;
 • Dacă există condiţii prielnice pentru a face un foc în pădure alegeţi un loc fără vegetaţie;
 • NU lăsaţi niciodată focul nesupravegheat;
 • Înainte de a pleca stingeţi focul cu apă şi acoperiţi jarul cu pământ; 
 • Este interzisă arderea resturilor vegetale la o distanţă mai mică de 100 m faţă de zonele forestiere; 
 • Nu folosiți focul în scopuri turistice (grătare, focuri de tabără) în imediata apropiere a pădurilor;
 • Supravegheaţi copii şi nu le lăsaţi la îndemână chibrituri, brichete, etc;
 • Nu fumați  lângă  miriști  și  păduri;
 • Este interzisă aruncarea resturilor de ţigări aprinse în pădure;
 • Anunţaţi în cel mai scurt timp orice început de incendiu pe care îl observaţi, la numărul unic de apel de urgenţă 112 şi participaţi la stingerea acestora, dacă se produc.

Sursa info și foto: ISU Argeș

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here