După cum am informat aseară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a decis, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Argeş, instituirea carantinei pentru comunele Bălileşti şi Dârmăneşti.

Durata carantinei este de 14 zile inclusiv şi poate fi prelungită, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Din păcate, comunele respective îndeplinesc toate cele opt criterii pentru a fi declarată carantina, printre care cele privind numărul mare de infectări cu coronavirus (peste 3 cazuri la mia de locuitori) şi tendinţa de infectare ascendentă.

Ce presupune carantina pentru cele două comune

„Conform Hotărârii CJSU, se interzice intrarea/ieșirea în/din cele două comune prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Conform prevederilor legale în vigoare, în localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor; persoanele care susțin examene de admitere la facultate;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din zona carantinată, precizăm că este operaţională linia Telverde pentru informaţii legate de coronavirus- 0800800358.

La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă”, a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here