„Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, alături de conducerea DGASPC Argeș, a vizitat locuinţa protejată pentru victimele violenţei în familie, deschisă astăzi în județul nostru.

Locuinţa are o capacitate de 6 locuri și se află într-un imobil care face parte din domeniul public al județului Argeș, dat în administrarea DGASPC Argeș.

Locuința este compusă din 4 camere (3 dormitoare, living, baie, bucătărie). Beneficiarii serviciilor sociale acordate în locuinţa protejată sunt victime ale violenţei în familie. 

Perioada de găzduire este de până la 12 luni, în funcţie de complexitatea cazului…

… Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una din condițiile de vulnerabilitate.

1.Condițiile de risc pentru victima violenței în familie sunt următoarele:

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestic ale căror efecte nu au fost eliminate

b) beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție,

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin,

 d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență în familie, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare,

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

2. Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței în familie sunt următoarele:

 a) se află în situația de dependență economică față de agresor și nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente

b) nu există alternative privind separarea de agressor din punct de vedere al spațiului locativ

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor,

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului,

 f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație,

g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale.

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase.

f) este o persoană cu deficienţe.

În acest scop, având în vedere specificul locuinței, persoanele interesate să obțină informații suplimentare ori să acceseze aceste  servicii pot contacta Direcţia Generală de Asistenţă Socială și  Protecţia Copilului Argeș la numărul de telefon 0248/ 271131″.

Nota redacţiei – Rândurile de mai sus sunt extrase dintr-un comunicat de presă emis de Consiliul Judeţean Argeş. Ne-am permis să înlocuim, peste tot în text, termenul de „violenţă domestică” cu cel românesc, de „violenţă în familie”. Aceasta din cauză că traducerea expresiei englezeşti „domestic violence” cu „violenţă domestică” e un furculisionism regretabil.

Violenţa nu prea e domestică, ci mai degrabă sălbatică, nu?

sursa foto: Consiliul Judeţean Argeş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here