Odată cu intrarea în vigoare, în 2011, a Noului Cod Civil, s-a legiferat posibilitatea ca desfacerea căsătoriei să se realizeze şi la serviciul de Stare Civilă de la locul căsătoriei sau de la ultima locuinţă comună a soţilor.

În decursul anului 2019, la Serviciul de Stare Civilă al Municipiului Piteşti a fost înregistrat un număr de 26 de cereri de divorţ pe cale administrativă. Dintre acestea s-au soluţionat 20 de dosare, iar alte 3 cereri au fost clasate ca urmare a renunţării soţilor la cererea de divorţ, celelalte fiind în curs de soluţionare.

Pentru a depune cererea de divorţ la Starea Civilă, este necesar ca fiecare dintre soţi să fie de acord cu desfacerea căsătoriei, să nu existe copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei, niciunul dintre soţi să nu fie pus sub interdicţie şi, de asemenea, niciunul dintre soţi să nu fi solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă, însoţită de fotocopii ale actelor de identitate ale soţilor, ale certificatelor de naştere şi de căsătorie ale acestora. Codul Fiscal menţine şi pentru anul 2020 taxa de divorţ administrativ în cuantum de 600 de lei. Aceasta se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe al Primăriei Municipiului Piteşti şi nu se restituie în situaţia în care soţii renunţă la cererea de divorţ.

Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul clasându-se.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii îşi menţin intenţia de divorţ şi, dacă da, completează o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ.

Dacă soţii nu se prezintă împreună (în aceeaşi zi) la expirarea termenului de 30 de zile, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se clasează.

În situaţia în care soţii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ. Cererea se soluţionează prin emiterea certificatului de divorţ, document care atestă desfacerea căsătoriei şi care se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de căsătorie a soţilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here