Instituția Prefectului Argeș răspunde acuzațiilor din spațiul public și informează că unitățile sanitare din județ, implicate în lupta cu virusul SARS-CoV-2, au fost sprijinite constant de către Guvernul României.

Guvernul s-a implicat prin distribuirea de materiale de protecție, dar și prin finanțarea cu 90%, prin Ministerul Sănătății, a achiziției de aparatură medicală de strictă necesitate, folositoare în tratarea cazurilor de coronavirus. În plus, serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate.

Spitalele COVID au la dispoziție mai multe pârghii pentru a se dota cu aparatură medicală, nu toate folosindu-se însă de aceste facilități. Ca și până la declararea stării de urgență, Ministerul Sănătății acoperă plata personalului medical, iar UAT-urile care au în administrare spitale se ocupă, la rândul lor, de dotarea acestora. Spitalele au rămas în continuare, în perioada stării de urgență, subordonate aceluiași ordonator de credite pe care l-au avut și anterior.

Materiale de protecție distribuite de ISU Argeș

ISU Argeș a distribuit în județ materialele de protecție din partea DSU. Acestea au venit în completarea echipamentelor comandate și achiziționate de fiecare unitate medicală în parte.

Spitalul Județean de Urgență Pitești a primit cele mai multe materiale de protecție: 800 de combinezoane, 350 de măști FFP2, 650 de măști FFP3, 1350 de viziere și 20 litri de dezinfectant (concentrat). La acestea se adaugă materialele primite la UPU Pitești: 400 de combinezoane, 910 măști FFP2, 210 măști FFP3, 200 de viziere și 20 litri de dezinfectanți.

Spitalul de Pediatrie Pitești a primit: 840 de combinezoane, 445 măști FFP2, 500 măști FFP3, 945 de viziere și 25 litri de dezinfectant.

Spitalul Orășenesc Mioveni a primit: 880 de combinezoane, 445 măști FFP2, 500 măști FFP3, 345 de viziere și 15 litri de dezinfectanți.

Spitalul Municipal Câmpulung a primit: 130 de combinezoane, 295 măști FFP2, 200 măști FFP3, 245 de viziere și 10 litri de dezinfectanți.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung a primit: 100 combinezoane, 50 măști FFP2, 90 măști FFP3, 80 de viziere și 10 litri de dezinfectanți.

DSP Argeș a primit: 550 de de combinezoane, 1605 măști FFP2, 330 măști FFP3, 200 de mănuși și 13 litri de dezinfectanți.

CAS Argeș a primit: 5284 măști FFP2 și 34.200 măști cu trei pliuri. 684 de cutii cu câte 50 de măști chirugicale, cu trei pliuri, au fost distribuite medicilor de familie din Argeș.
Serviciul Județean de Ambulanță Argeș a primit: 800 de combinezoane, 420 măști FFP2, 225 măști FFP3, 150 de viziere și 20 litri de dezinfectant.

DGASPC Argeș a primit 13.150 de măști chirurgicale, cu trei pliuri.

Echipamente medicale și de protecție au primit și spitalele non-COVID din Argeș, dar și alte instituții implicate în lupta din prima linie cu coronavirusul.

În total, ISU Argeș a distribuit în județ: 4846 combinezoane, 11.059 măști FFP2, 2770 măști FFP3 și 52.750 de măști cu trei pliuri. La acestea se adaugă și 70 de echipamente medicale (10 la Spitalul Județean, 10 la Pediatrie, 5 la Spitalul Mioveni, 5 la Spitalul Câmpulung, 5 la Spitalul TBC Câmpulung, 15 la UPU Pitești, 5 la DSP Argeș și 15 la Serviciul de Ambulanță).

#Bani din fondul de rezervă al Guvernului pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești

DSP Argeș asigură zilnic transportul probelor recoltate la unitățile de testare Real Time-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2, în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.

Prin OMS 489 din 23.03.2020 Spitalul Judetean de Urgență Pitești a fost nominalizat să desfășoare tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE), alocându-i-se în acest sens, de către Ministerul Sănătății, suma de 300.000 lei.

Ministerul Sănătății a suplimentat în luna aprilie 2020 suma alocată Spitalului Județean de Urgență Pitești, pentru derularea acțiunilor prioritare necesare îngrijirii și acordării tratamentului pacienților critici AP- ATI cu 720.000 lei, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Spitalul de Pediatrie Pitești și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung nu au solicitat aparatură medicală

Ministerul Sănătății a solicitat necesarul de aparatură medicală de strictă necesitate pentru ca aceste unități să poată asigura asistența medicală pacienților testați pozitiv sau suspecți de coronavirus, cu cofinanțare de 10% de către autoritățile administrației publice locale.

Necesarul a fost transmis cu adresa nr. 13949/24.04.2020 de către DSP Argeș (vezi foto). În total, unitățile spitalicești din județ au solicitat aparatură de 8,4 milioane lei. Urmează să se primească alocarea fondurilor necesare finanțării acestor investiții pentru spitalele care au solicitat fonduri.

Menționăm că Spitalul de Pediatrie Pitești și Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung au transmis DSP Argeș că nu au solicitări în acest sens.

În luna martie nicio unitate medicală nu a cerut CAS Argeș suplimentarea sumelor contractate

Conform datelor CAS Argeș, în luna martie au fost spitalizați pacienți diagnosticați cu COVID-19 doar în cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești, contravaloarea acestor cazuri fiind decontată integral.

În aceeași lună, la nivelul CAS Argeș, nu s-a înregistrat nicio solicitare de suplimentare a sumelor contractate din partea furnizorilor de servicii medicale pentru acoperirea cheltuielilor specifice tratării pacienților diagnosticați cu COVID-19.

De exemplu, CAS Argeș a decontat în luna martie servicii în valoare de 6,2 milioane lei la Spitalul Județean de Urgență Pitești, de 2,2 milioane lei la Spitalul Municipal Câmpulung și servicii de 773.000 lei la Spitalul Orășenesc Mioveni.

 Care sunt spitalele COVID din Argeş

Spitale suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 în Argeș sunt: Spitalul Județean de Urgență Pitești-secția boli infecțioase, Spitalul Orășenesc Mioveni-corp vechi, Spitalul Municipal Câmpulung- secția boli infecțioase, secția pediatrie, maternitate COVID-19, pozitivi sau suspecți, Spitalul de Pediatrie Pitești-urgențe chirurgie pediatrică.

Spitale care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 faza a II-a, din luna aprilie 2020 sunt: Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung și Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului.

Cadrul legal

Prin HG 252/2020 din 30 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, s-au hotărât următoarele măsuri:

1.conform art. 4:
– Serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă, şi se suportă din bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz.
2. conform art. 7 :
– alin. (2) Pe perioada stării de urgenţă, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată pentru luna martie 2020, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate.
– (3) Pentru secţiile/compartimentele de acuţi din unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), suma contractată pentru luna martie 2020 poate fi suplimentată la solicitarea unităţilor sanitare cu paturi pe bază de documente justificative, pentru a acoperi serviciile estimate a se realiza în aceste structuri, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate.
– (4) Prevederile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile pe toată perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.
2. conform art.8
(1) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii – dacă nivelul cheltuielilor efectiv realizate este mai mare decât valoarea de contract.
(2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru secţiile/compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul serviciilor realizate – în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
(3) Pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sumele decontate pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi şi pentru secţiile/compartimentele de cronici, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de cazuri/servicii/zile de spitalizare realizate.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) sunt aplicabile pe toată perioada stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.
(5) Activităţile implementate de unităţile sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică pe toată perioada stării de urgenţă se finanţează din bugetul Ministerului Sănătăţii, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unităţile vor depune documente justificative. În cazul în care unităţile sanitare cu paturi realizează activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică în baza relaţiilor contractuale încheiate cu direcţiile de sănătate publică, finanţarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condiţiile încheierii unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, după încheierea lunii.

Prin OUG nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, pe perioada stării de urgență, Ministerul Sănătății coordoneaza organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autoritatilor administratiei locale. Spitalele ramân însă în continuare subordonate aceluiași ordonator de credite pe care l-au avut și anterior.
În Decretul nr. 240 din 14.04.2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, la art. 42, alin. (3) se prevede în mod expres că asigurarea sumelor necesare pentru achiziţionarea de către unităţile sanitare care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii de materiale, echipamente de protecţie şi medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către ordonatorul principal de credite în bugetul acestor unităţi a sumelor cu această destinaţie.

Biroul de presă al Prefecturii Argeş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here