În perioada februarie-martie, casele de copii şi bătrâni au fost luate cu asalt de inspectorii ISU.

Astfel, 39 de unităţi au fost vizitate, depistându-se peste 200 de nereguli cu privire la normele de apărare împotriva incendiilor. În urma acestora, s-au aplicat 98 de avertismente şi 16 amenzi în valoare de 78.000 de lei.

De asemenea, s-au efectuat 24 de activităţi de informare preventivă și 18 exerciții de intervenție sau evacuare la care au participat peste 360 de persoane.

Principalele nereguli constatate, privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, au fost:

1. Nu au fost solicitate şi obţinute Avizul / Autorizaţia de securitate la incendiu pentru construcţiile cu destinaţie „asistenţă socială”;

2. Nu sunt stabilite prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul unităţii;

3. Nu este organizată intervenţia de stingere a incendiilor cu personalul propriu;

4. Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă nu se execută în conformitate cu prevederile legale, respectiv nu este organizată această activitate;

5. Nu s-a emis procedura privind modalităţile de evacuare, adaptate specificului unităţii, cu stabilirea priorităţilor în desfăşurarea operaţiunilor de salvare şi evacuare a utilizatorilor spaţiilor, în special în afara programului normal de lucru;

6. Nu s-a asigurat echiparea construcţiilor cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor, respectiv exploatarea/funcţionarea cu deficienţe a acestora;

7. Nu s-a asigurat echiparea căilor de evacuare cu instalaţii de iluminat de securitate, iar acolo unde acestea există, nu sunt funcţionale în totalitate şi nu sunt verificate periodic;

8. Nu sunt menţinute libere şi în stare de utilizare căile acces/evacuare/intervenţie la parametrii la care au fost proiectaţi;

9. Instalaţia electrică se exploatează cu deficienţe: conductori electrice cu izolaţia străpunsă, contacte imperfecte, izolaţie deteriorată la îmbinări, lipsă capace la dozele de  derivaţie, corpuri de iluminat neprotejate faţă de elemente combustibile, siguranţe fuzibile necalibrate la tablourile electrice, etc.

10. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare (stingătoare portative) se află în afara perioadei de valabilitate menţionată de către producător, respectiv nu este asigurată corespunzător dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necesare susţinerii operaţiunilor de primă intervenţie.

Imaginea este din arhivă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here