Spitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 81 de posturi vacante contractuale, după cum urmează:

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE:
Asistent medical principal generalist : 3 posturi
Asistent medical generalist : 1 post
Infirmieră debutant: 3 posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA PEDIATRIE
Asistent medical generalist: 1 post
Asistent medical debutant: 2 posturi:
Infirmiera debutant: 1post
Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE
Asistent medical generalist: 1 post
Asistent medical debutant :1 post
Infirmieră debutant : 2posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE
Asistent medical principal generalist: 2posturi
Asistent medical generalist: 2posturi
Asistent medical debutant: 2posturi
Infirmiera debutant : 6posturi
Ingrijitoare: 2 posturi

BLOC OPERATOR
Asistent medical principal generalist: 2 posturi
Asistent medical generalist :4posturi
Infirmiera debutant :3posturi
Îngrijitoare:2 posturi

COMPARTIMENT ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
Asistent medical principal generalist :1post
Asistent medical generalist : 2posturi
Asistent medical debutant :1post
Infirmiera debutant :3posturi
Îngrijitoare :1post

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
Asistent medical generalist : 2posturi
Infirmiera debutant: 2 posturi
Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ
Asistent medical generalist : 3 posturi
Infirmiera debutant : 3 posturi
Îngrijitoare:1posturi

COMPARTIMENT A.T.I.
Asistent medical principal generalist: 1 posturi
Asistent medical debutant: 2 posturi
Infirmiera debutant: 3posturi
Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
Asistent medical generalist : 1post
Infirmiera debutant : 1post
Îngrijitoare: 1post

LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Asistent medical principal laborator :1 post
Îngrijitoare :1 post

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Asistent medical radiologie: 2 posturi

Farmacie
Asistent medical farmacie :1 post

Compartiment primire urgențe
Îngrijitoare:2 posturi

Sterilizare
Asistent medical generalist : 1post.

Tipul probelor de concurs:

Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenti medicali și în data de 19.02.2020 pentru infirmiere și ingrijitoare, iar proba practica/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.
Locația probelor de concurs se va comunica pe site –ul spitalului.
Calendarul concursului:
Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020 orele 14.00 .
Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor : 11.02.2020.
Termenul de solutionare a contestiei la selectia dosarelor : 12.02.2020.
Proba scrisă va avea loc
• în data de 17.02.2020, ora 0930 pentru asistenti medicali generalisti ;
• în data de 17.02.2020 ora 14.00 pentru asistent de farmacie, asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
• În data de 19.02.2020, începând cu ora 09.30 pentru infirmiere și îngrijitoare ;
Afisarea rezultatelor probei scrise :
În data de 18.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator.
În data de 20.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.
Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise.
Termenul de soluționare a contesției la proba scrisă: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare .
Rezultatul proba practica /interviului : maxim 24 ore de la data finalizării probei.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice/interviu.
Termenul de soluționare a contestiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Rezultatul final se afişează în data de 27.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator, 28.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare
Tematica și bibliografia este afișată la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni si pe pagina de internet a spitalului: www.spitalmioveni.ro.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0730.013.970.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here